اومدیم که هآج و وآج بمونی…!

غذا یکی از مهمترین بخش های فرهنگ هر تمدن و سرزمینی هست با نگاه کردن به عادات غذایی و نوع و سبک غذا ها میشود خیلی از آداب و سنن اون سرزمین را پی برد.ما با شخصیت پردازی و نگاه کردن به غذاهای ایرانی نه به عنوان فقط یک غذا بلکه به عنوان یک تیپ شخصیتی  و رفتاری، این پوشش را طراحی کردیم.

تن به ذلت نده شاید قدیمی ترین جمله ای است که از کودکی ام به یاد دارم، با همان شکوه و روح قهرمانی اش.حروف تشکیل دهنده‌ی این جمله به خوبی مراقب هستند که وقتی بر تن کسی می‌روند او را از خواب غفلت بیدار کنند و نگذارند که زیر بار ظلم برود.وقتی ظلم را ببینی و بخواهی سرت را پایین بیندازی، این کلمات که روی تنت نقش بستند، به خوبی سرت را به بالا و سینه ات را محکم و سفت می‌کنند

سبد خرید
بازگشت به بالا